รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอ่างเวียน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี และ อ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอ่างเวียนในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยที่โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอ่างเวียน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new05 (1) new05 (2) new05 (3)