รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี และ อ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new06 (1) new06 (2) new06 (3)