รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี และ อ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลสหเรืองในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยที่โรงงานน้ำตาลสหเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new07 (1) new07 (2) new07 (3)