รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกาตรกรมีส่วนร่วม ชุด CSB08

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกาตรกรมีส่วนร่วม ชุด CSB08 ที่ อ.ตากฟ้า และ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ชุด CSB08 ที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จากนั้น เวลา 14.00 น. ได้ทำการประเมินพันธุ์อ้อยในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ชุด CSB08 ที่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new08 (1) new08 (2) new08 (3) new08 (4) new08 (5)