รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด CSB06 และ CSB07

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด CSB06 และ CSB07 ที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ชุด CSB06 และ CSB07 ที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร จากนั้น เวลา 10.30น. ได้ทำการตรวจเยี่ยมแปลงคัดเลือกพันธุ์อ้อย ชุด CSB12 ที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร และ เวลา 14.00 น. ได้ทำการประเมินพันธุ์อ้อยในแปลงสาธิตพันธุ์อ้อย ชุด CSB06 และ CSB07 ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new09 (2) new09 (3) new09 (4) new09 (1)