รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์และแปลงสาธิตพันธุ์อ้อย ที่ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new11 (1) new11 (2) new11 (3) new11 (4)