รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่ ไร่เกษตรกร (นายพิมล สุภาพเพชร) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล นำทีมนักวิจัย ประเมินและคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่ ไร่เกษตรกร (นายพิมล สุภาพเพชร) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำศูนย์อ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี และ อ.ดร.นันทวุฒิจงรั้งกลาง พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประเมินพันธุ์อ้อยร่วมกับเกษตรกร ในแปลงทดสอบพันธุ์และแปลงสาธิตพันธุ์อ้อย ที่ ไร่เกษตรกร (นายพิมล สุภาพเพชร) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ภายใต้ “โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

new12 (1) new12 (2) new12 (3)