การประชุมวิชาการแห่งชาติ ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์แห่งประเทศไทย  และภาคเอกชน ร่วมกันจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2_2 %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2_105