งานประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดย ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี จัดประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ หมวงพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยด้านอ้อยพร้อมเผยแพร่ผงงานวิชาการ

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_0 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_3 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-28163_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%94_5