แนะนำศูนย์วิจัย

ที่มาการก่อตั้งศูนย์

  1. มีศูนย์ประสานงานทดสอบพันธุ์อ้อยในภาคอีสาน
  2. การประสานงานนักวิจัยทั้งภายใน มข. และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. ศูนย์รวบรวมข้อมูลงานวิจัยอ้อยและน้ำตาล

 

logo-01 cropped-IMG_2289-1.png cropped-logo_necs2016-1.jpglogo-02

สกว. และ มข.ร่วมมือจัดตั้งศูนย์

  • ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
  • ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านอ้อยของเอเชีย ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย และผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อยเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

ศูนย์วิจัยอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ

  1. การพัฒนาพันธุ์อ้อยและเทคโนโลยีการผลิต
  2. สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์และการผลิตอ้อย
  3. สร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อย
  4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์
  5. สร้างเครือข่ายการวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี